Mina önskemål

När någon i vår närhet dör konfronteras vi av många tankar och funderingar. Att planera sin egen begravning är till stor hjälp och betydelse för närstående och kanske även för dig själv.

Nedan hittar du ett formulär med grundläggande frågor gällande en begravning. Vid en första tanke kan dessa frågor kännas tunga och omöjliga, men formuläret är till hjälp och leder dig genom frågeställningarna. Du kan i lugn och ro fundera över dessa och sedan skriva ut dem.

Formuläret beskriver den begravning du önskar och ligger till grund för begravningsbyråns fortsatta arbete.

Du är varmt välkommen att kontakta oss vid frågor och för vidare samtal.

Klicka här för att öppna formuläret. Dokumentet är en PDF-fil som kan fyllas i och sedan sparas. Du kan antingen skriva ut den och lämna in den till oss eller maila den till info@nerikesbegravningsbyra.se.