Gravstenar

Ända sedan vikingatiden har vi rest minnesstenar över våra anhöriga. Stenar som
med tiden kommit att utgöra en ovärderlig länk till historien. För många av oss
är en anhörigs grav också viktig för kontakten med vårt eget ursprung. Samtidigt
tillfredsställer behovet av en plats som hjälper oss att odla minnet av en
person som inte längre finns ibland oss. Utifrån det synsättet kan minnesstenen
bli värd mer av eftertanke och engagemang. Kanske för att finna de ord som ger
stöd till minnet och relief åt en levnadshistoria.

Nerikes Begravningsbyrå har ett nära samarbete med Westmans Stenhuggeri i Fjugesta. wsten.se