Familjejuridik

Efter ett dödsfall måste man upprätta en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. Arvskifte samt dödsboförvaltning kan även vara efterkommande juridiska delar som måste lösas i ett dödsbo. När du/ni känner er redo hjälper vi er med dessa frågeställningar.

Nerikes Begravningsbyrå samarbetar med Advokat Margareta Arvidsson som är medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1977. Hon har arbetat i Örebro sedan 1978 med allmänjuridiska uppdrag. Hon är idag knuten till Advokatbyrån BHA AB  och arbetar där tillsammans med ytterligare fem advokater. Margareta Arvidsson arbetar numera främst med  ekonomisk familjerätt bl.a. boutredningar, arvs- och testamentsrätt.

Under fliken Familjejuridik hittar du information om Allmän juridikBouppteckning och Testamente & gåvobrev.