Olika begravningsformer

Begravning enligt Svenska Kyrkans- eller annat trossamfunds ordning

En begravning ska vara ett värdigt farväl. Det är därför bra att ta god tid på sig och fundera över hur begravningen kan bli ett så bra minne som möjligt. Enligt Svensk lag finns inga formella krav på hur en begravning ska genomföras. Svenska kyrkan och de andra trossamfunden har ceremonier som du kan välja emellan. Naturligtvis sitter du ner och planerar programmet med sång och musik gemensamt med en pastor eller präst så att den får en personlig prägel. Om du väljer Svenska Kyrkan så finns en fastställd ordning för ceremonin. Väljer du ett annat alternativ gör vi vad vi kan för att tillgodose dina önskemål.
Begravningsceremonin kan äga rum i en kyrka eller i allmänna gravkapell.

Borgerlig begravning
Borgerlig begravning betyder att ceremonin är helt fri i sin form. Du har full frihet att välja sånger, musik, tal och vem som ska vara begravningsförrättare. Begravningen kan hållas i allmänna gravkapell eller på annan plats, inom- eller utomhus.

Unika begravningar
Varje begravning är unik. Vi samtalar och skapar så en minnesvärd högtid som präglas av personlig värme och igenkännande.

Mer information
Under fliken Begravning hittar du mer information om bland annat Kistor, Gravstenar samt Blommor. Vill du veta mera eller undrar över något särskilt tveka inte att höra av dig, du når oss alla dagar i veckan på journummer 019-25 18 25.