Mindre begravning

Här nedan följer ett exempel på en mindre begravning.

Enkel ceremonikista (bårtäcke)

6 500 kr

Stående sorgdekoration

1 250 kr

Handbuketter 5 st

275 kr

Kistläggning & svepning

1 750 kr

Transport till bisättning (Hämtning i bostad eller vårdboende tillkommer)

1 990 kr

Minnesalbum (1 st inbunden album med bilder ingår, 695 kr/st vid beställning av flera)

0 kr

Begravningsbyråns arbetskostnad (0-20 gäster)

4 950 kr

Representant vid begravning (0-20 gäster)

2 050 kr

SUMMA

18 765 kr