Testamente & gåvobrev

Ett testamente ger uttryck för den avlidnes yttersta vilja, hur hans/hennes tillgångar ska fördelas och vilka förbehåll som skall gälla för arvet.

Testamentet
Ett testamente är en handling där en person bestämmer hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter hans eller hennes död. Det kan innebära att arvsordningen förändras. Testamentet skall upprättas skriftligt och bevittnas av två personer.

Vem får vittna?
Vittnena ska ha fyllt 15 år. De får inte vara nära släkt eller vara omnämnda i testamentet. De ska samtidigt närvara när testatorn undertecknar handlingen. Likaså ska de själva veta om att det är ett testamente som de bevittnar men de behöver inte känna till innehållet.

Man bör anlita en sakkunnig person och få hjälp med att upprätta ett testamente så att man säkert vet att det uppfyller alla giltighetskrav.

Gåvobrev
Det kan vara lämpligt att upprätta ett gåvobrev om man som givare önskar att gåvan ska vara enskild egendom. Först när gåvan är överlämnad betraktas den som fullbordad gåva. Man kan även tydliggöra om gåvan är förskott på arv eller ej vid ett framtida arvskifte