Allmänt

Efter ett dödsfall måste man upprätta en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. Arvskifte samt dödsboförvaltning kan även vara efterkommande juridiska delar som måste lösas i ett dödsbo. När du/ni känner er redo hjälper vi er med dessa frågeställningar.

Nerikes Begravningsbyrå samarbetar med Advokat Margareta Arvidsson som är medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1977. Hon har arbetat i Örebro sedan 1978 med allmänjuridiska uppdrag. Margareta arbetar främst med ekonomisk familjerätt bland annat boutredningar, arvs- och testamentsrätt.

Advokat Margareta Arvidsson AB
Örebro Slott, Kansligatan 1

703 61 ÖREBRO

Besöksadress: Kansligatan 1
Tel. 070-583 82 12

Under fliken Juridik hittar du information gällande Bouppteckning samt Testamente och gåvobrev.