Minnesstund

En viktig del av begravningen är minnesstunden. Där man får tillfälle att minnas den avlidne tillsammans med släkt och vänner. Tillsammans diskuterar vi vad som är bäst – en stund i hemmet eller i någon serveringslokal.

Här kan du anmäla dig själv och någon annan till en minnesstund, Anmälan till minnesstund.