Normalstor begravning

Kista Enkel

6 950 kr

Kistläggning & svepning

1 450 kr

Transporter

1 890 kr

Minnesalbum (1 st album med bilder ingår, 575 kr/st vid beställning av flera)

0 kr

Begravningsbyråns arbetskostnad (0-30 gäster)

4 750 kr

Representant vid begravning (0-30 gäster)

1 750 kr

Annons

3 500 kr

Kistdekoration

2 475 kr

Handbuketter  10 st

550 kr

Hög sorgdekoration (mellanstor)

1 590 kr

Minnesstund: Catering för 30 personer, 200 kr/kuvert
(Lokalhyra samt hyra för porslin kan tillkomma)

6 000 kr

SUMMA

30 905 kr