Begravning utan akt – Direktkremation/Jordbegravning

En direktkremation eller jordbegravning utan ceremoni innebär att vi hämtar den avlidne på bårhuset på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). I priset nedan ingår en enkel transportkista, kistläggning, transport från USÖ till krematoriet samt administration. Vid gravsättning av kista utan ceremoni tillkommer en kostnad för transport till kyrkogården om kyrkogården ligger utanför Örebro pastorat.

(Kostnader för eventuell transport av avliden från/till andra orter i hela landet tillkommer enligt miltaxa).

SUMMA

10 900 kr